งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

พ่อจ๋า หนูอยากให้พ่อ

งดเหล้าเข้าพรรษา

สสส. ได้ค้นพบว่า อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยโน้มน้าวให้คนเลิกเหล้าอย่างได้ผล นั่นก็คือ การให้ลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้า คือการให้ลูกชวนพ่อแม่ทำกิจกรรมอย่างอื่นทดแทนการดื่ม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2546

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน เช่นต่อตัวผู้ดื่มเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว การว่างงาน การตกงาน