ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

บทความรณรงค์ ฝุ่น PM2.5 ทุกคนสามารถมีส่วนช่วยลดการเกิดได้

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

บทความรณรงค์ โครงการร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, PM2.5แก้ได้จากทุกคน, ฤดูกาล, หน้ากาก , หน้ากากกันฝุ่น, สุขภาพ , ร่างกาย
18 มีนาคม 2565

PM2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือเล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผม มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ลอยอยู่ในอากาศได้นาน อาจมีสารพิษเกาะมาด้วย ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้นทุกคนสามารถมีส่วนช่วยลดการเกิดได้ มาร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วยการทำสิ่งนี้

1.ดับเครื่องเมื่อจอดรอ เพราะ รถ 1 คัน ที่สตาร์ทรถทิ้งไว้ จะยิ่งสร้างปริมาณฝุ่น PM2.5 จำนวนมาก

2. ใช้รถส่วนตัวน้อยลง ใช้รถสาธารณะมากขึ้น เพราะ ทุก ๆ 1 กิโลเมตร มีส่วนในการสร้างฝุ่น PM2.5

            - รถเบนซิน ปล่อยฝุ่น pm2.5 = 0.002 กรัม/กิโลเมตร

           - รถดีเซล ปล่อยฝุ่น pm2.5 = 0.052 กรัม/กิโลเมตร

3. ช่วยกันเลือกใช้พลังงานสะอาด ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคครัวเรือน

4. แยกขยะก่อนทิ้ง ขยะจะได้ถูกนำไปจัดการอย่างถูกวิธี ไม่เกิดการเผา

5. ไม่ทำการเผาทุกชนิด ทั้งการเผาชีวมวล การเผาเพื่อหาของป่า รวมทั้งเศษขยะต่าง ๆ โดยเราสามารถเอาเศษขยะอย่างใบไม้ ไปใช้ทำปุ๋ยให้กับต้นไม้ เพื่อทดแทนการเผา ก็จะช่วยลดการก่อฝุ่น PM2.5 ลงได้จำนวนมาก

6. ไม่สูบบุหรี่ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง แล้วยังลดการสร้างฝุ่น PM2.5 ได้ เพราะ บุหรี่ 1 มวน ปล่อย pm2.5 = 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร