ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

บทความรณรงค์ ฝุ่น PM2.5 จากการเผาสร้างมลพิษได้ มาช่วยกันลดความรุนแรงของปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่าร่วมกัน ด้วยการทำสิ่งนี้

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

บทความรณรงค์ โครงการร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, PM2.5แก้ได้จากทุกคน, ฤดูกาล, หน้ากาก , หน้ากากกันฝุ่น, สุขภาพ , ร่างกาย
21 มีนาคม 2565

 PM2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือเล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผม มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ลอยอยู่ในอากาศได้นาน ซึ่งมีความอันตรายส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ มาช่วยกันลดความรุนแรงของปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่าร่วมกัน ด้วยการทำสิ่งนี้

 

  1. สนับสนุนการทำแนวกันไฟ เพื่อลดโอกาสเกิดไฟป่า
  2. ไม่ทำการเผาทุกชนิด ทั้งการเผาชีวมวล การเผาเพื่อหาของป่า รวมทั้งเศษขยะต่าง ๆ โดยเราสามารถเอาเศษขยะอย่างใบไม้ ไปใช้ทำปุ๋ยให้กับต้นไม้ เพื่อ ทดแทนการเผา ก็จะช่วยลดการก่อฝุ่น PM2.5 ลงได้จำนวนมาก
  3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทดแทนการเผา เช่น จานหรือผลิตภัณฑ์จากใบไม้