ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

บทความรณรงค์ ท้าพิสูจน์หน้ากากแบบไหนกันฝุ่น PM2.5

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

บทความรณรงค์ โครงการร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, PM2.5แก้ได้จากทุกคน, ฤดูกาล, หน้ากาก , หน้ากากกันฝุ่น, สุขภาพ , ร่างกาย
1 เมษายน 2565

เมื่อฤดูฝุ่นมา เวลาออกจากบ้าน เลือกหยิบหน้ากากแบบไหนดี ไม่ใช่หน้ากากทุกประเภทจะกันฝุ่น PM2.5 ได้ เพราะฝุ่นจิ๋วนี้มีขนาดเล็กมาก หน้ากากบางประเภทอาจเอาไม่อยู่ สสส. จึงขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพการกรองฝุ่นของหน้ากาก 5 ประเภทที่คนนิยมใช้ดังนี้

 

1. หน้ากากทางการแพทย์ ป้องกันฝุ่น PM2.5 ไม่ได้ เพราะรูปทรงกระชับใบหน้าไม่ได้ มีจุดรั่ว 2 ตำแหน่ง คือ สันจมูกและแก้ม 

2. หน้ากากฟองน้ำและหน้ากากผ้าไม่มีแผ่นกรอง ป้องกันฝุ่น PM2.5 ไม่ได้ เพราะเส้นใยของหน้ากากถักทอกันไม่แน่น ทำให้ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นต่ำ

3. หน้ากากผ้า แบบไม่มีแผ่นกรอง ป้องกันผู้ PM2.5 ไม่ได้ เพราะเส้นใยของหน้ากากถักทอกันไม่แน่นทำให้ประมิทธิภาพการกรองฝุ่นต่ำ

4. หน้ากากผ้ามีแผ่นกรอง ป้องกัน PM2.5 ได้ในระดับดี แต่ต้องใส่ให้กระชับใบหน้า และจัดให้แผ่นกรองอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากาก

5. หน้ากาก KF94 และ N95 ป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ในระดับดีที่สุด เพราะรูปทรงกระชับใบหน้า และเส้นใยของหน้ากากถักทอกันแน่นหนา 

แต่อย่างไรหน้ากากดีแค่ไหน แต่ยังต้องสวมให้กระชับใบหน้า ระวังช่องโหว่ 3 จุด

ดูประสิทธิภาพการกรองฝุ่น PM2.5 ของหน้ากากแต่ละประเภท https://youtu.be/hgefx8z4-1o