พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

สื่อภาพออนไลน์ ก้นบุหรี่มีสารพิษอันตรายต่อสัตว์น้ำ

พิษภัยบุหรี่

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 ,วันงดสูบบุหรี่โลก, บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม , สิ่งแวดล้อม , บุหรี่ , วันงดสูบบุหรี่โลก2565, สัตว์น้ำ , ทะเล , ทิ้งขยะ ,ก้นบุหรี่
24 พฤษภาคม 2565

หลายคนคิดว่าควันบุหรี่เท่านั้นที่อันตราย แต่จริงๆ แล้วก้นบุหรี่ก็มีสารอันตรายไม่แพ้กัน
บางคนที่สูบแล้วทิ้งก้นบุหรี่ลงแหล่งน้ำ หรือตามป่า
ก้นบุหรี่จะกระจายสารพิษต่างๆ อาทิ สารหนู นิโคติน ลงสู่ธรรมชาติ ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับผลกระทบ ในแต่ละปีมีสัตว์ทะเลจึงได้รับสารพิษจากบุหรี่จำนวนมาก
เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และสัตว์ต่างๆ
การเลิกบุหรี่จะช่วยให้สัตว์ต่างๆ ปลอดภัยมากขึ้น