พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

สื่อภาพออนไลน์ ก้นบุหรี่ย่อยสลายนาน

พิษภัยบุหรี่

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2565

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 ,วันงดสูบบุหรี่โลก, บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม , สิ่งแวดล้อม , บุหรี่ , วันงดสูบบุหรี่โลก2565, สัตว์น้ำ , ทะเล , ทิ้งขยะ ,ก้นบุหรี่
26 พฤษภาคม 2565

ยิ่งสูบ ยิ่งทิ้งก้นบุหรี่ ยิ่งสร้างขยะ
ในก้นบุหรี่มีส่วนผสมของพลาสติก บางคนคิดว่าแค่ดับก็ไม่เกิดอันตรายแล้ว แต่จริงๆ กว่าก้นบุหรี่จะย่อยสลายได้ ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ทำให้เกิดขยะมากกว่า 45 ล้านล้าน ชิ้น ต่อปี