ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ พร้อมสู้ พร้อมป้องกัน 75 วินาที

ป้องกันโรคติดต่อ

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ พร้อมสู้ พร้อมป้องกัน เมื่อโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

 

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , พร้อมสู้ พร้อมป้องกัน , โควิด , โรคประจำถิ่น , Covid , โควิดโรคประจำถิ่น , ป้องกัน , ล้างมือ , สวมหน้ากาก
7 มิถุนายน 2565

เมื่อโควิดกำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น เราต้องเตรียมพร้อมอย่างไร?
ในช่วงที่กิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ทยอยเริ่มกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง.. เราอยากให้คนไทยเดินไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยเช่นกัน เพราะ โควิดยังไม่ได้หายไปไหน ยังคงอยู่ในสังคมและการใช้ชีวิต
การติดเชื้อ และการแพร่เชื้อยังเกิดขึ้นได้ หากติดเชื้ออาจติดเชื้อไม่แสดงอาการ ป่วยเล็กน้อย และบางกรณียังอาจป่วยรุนแรง จนถึงกรณีเสียชีวิตได้อยู่
การปฏิบัติตนในช่วงเวลานี้ เราอยากให้ทุกคนเตรียมตัว “พร้อมสู้ พร้อมป้องกัน” พร้อมรับมือ เมื่อ โควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น
พร้อมป้องกัน : เข้ารับวัคซีน ให้ครบตามกำหนด / สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ยังเป็นมาตรการหลัก / ตรวจ ATK เว้นระยะห่าง เมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคม
พร้อมสู้ : มีชุดดูแลตนเอง ยา และอุปกรณ์ติดบ้านไว้เสมอเมื่อรับเชื้อสามารถดูแลตนเองได้ทันที
เมื่อทุกคนในสังคมช่วยกัน เชื่อว่าเราทุกคนจะเดินต่อไปได้อย่างปลอดภัย จากการไม่รับเชื้อ และไม่แพร่เชื้อสู่คนอื่น
พร้อมสู้ พร้อมป้องกัน และพวกเราจะไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่