ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชุมชน สังคม

สื่อภาพออนไลน์ ความสุข...ที่ระบบอาหารของชุมชน

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

สื่อภาพออนไลน์  โครงการสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่ชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่, สานพลังสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน , ชุมชน
1 กรกฏาคม 2565

คุณเชื่อว่า สังคม ชุมชน ของคุณจะดีขึ้นได้ไหม ?
กว่าทศวรรษ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  หนึ่งในการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เติบโตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติและวิธีการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานการสานพลังทุนทางสังคมของท้องถิ่นในการจัดการตนเอง