บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว การทดลอง นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อสมอง 15 วินาที (Thai Sub.)

บุหรี่ไฟฟ้า

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว โครงการรณรงค์ ลดการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บุหรี่ไฟฟ้า ,นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมอง ,หนู , ทดลอง
25 สิงหาคม 2565

งานวิจัยด้านสุขภาพที่ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ ได้พบว่า นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลอันตรายต่อสมองได้ โดยเมื่อนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย นิโคตินจะส่งผลทำให้เซลล์สมองของหนูอักเสบ เกิดการหดตัวลง และเกิดช่องว่างระหว่างเซลล์สมอง ส่งผลให้เซลล์สมองไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้ประสิทธิภาพของสมองลดลง ไม่ว่าจะเป็นระบบความจำ ระบบการแสดงออก รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆ แย่ลง