บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่

ป้ายตั้งโต๊ะ นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมอง

บุหรี่ไฟฟ้า

ป้ายตั้งโต๊ะ โครงการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บุหรี่ไฟฟ้า ,นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมอง ,หนู , ทดลอง
25 สิงหาคม 2565

ป้ายตั้งโต๊ะ นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมอง