บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว การทดลอง นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อสมอง แนวนอน 30 วินาที

บุหรี่ไฟฟ้า

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว โครงการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บุหรี่ไฟฟ้า ,นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมอง ,หนู , ทดลอง
25 สิงหาคม 2565

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว การทดลอง นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อสมอง แนวนอน 30 วินาที