บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ การทดลอง นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อสมอง 15 วินาที (Thai Sub.)

บุหรี่ไฟฟ้า

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ โครงการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , บุหรี่ไฟฟ้า ,นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมอง ,คำถาม
25 สิงหาคม 2565

คุณจะเชื่อมั้ย?? ถ้าหนูมาเล่าเรื่องจริงให้คุณฟัง
งานวิจัยด้านสุขภาพที่ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ ได้พบว่า นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลอันตรายต่อสมองได้ โดยเมื่อนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย นิโคตินจะส่งผลทำให้เซลล์สมองของหนูอักเสบ เกิดการหดตัวลง และเกิดช่องว่างระหว่างเซลล์สมอง ส่งผลให้เซลล์สมองไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้ประสิทธิภาพของสมองลดลง ไม่ว่าจะเป็นระบบความจำ ระบบการแสดงออก รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆ แย่ลง
ในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จะหาอาหารได้ช้าลง