บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อสมอง 15 วินาที (Thai Sub.)

บุหรี่ไฟฟ้า

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ โครงการรณรงค์ลดหารสูบบุหรี่ไฟฟ้า

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , บุหรี่ไฟฟ้า ,นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมอง ,คำถาม
20 กันยายน 2565

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อสมอง 15 วินาที  (Thai Sub.)