งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

สงกรานต์ปลอดเหล้า_2

งดเหล้าเข้าพรรษา

การรณรงค์งดเหล้า เน้นกระตุ้นให้ผู้ดื่มตระหนักถึงเห็นผลกระทบแง่ลบในหลากหลายมิติ อันเกิดจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตนเอง ครอบครัว และโอกาสด้านต่างๆ ที่ตนเสียไป

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2552

แนวคิดการทำให้เทศกาลงานบุญ เป็นงานที่ปลอดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นับเป็นแนวคิดที่ควรสร้างให้เกิดจิตสำนักในชุมชน เพราะนับเนื่องในอดีตที่ชุมชนจัดเทศกาลงานบุญมักมีเครื่องดื่มมึนเมามาร่วมในงานด้วยเสมอ