ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

คลิปให้ความรู้ มีไพรเป็นสมุนไพร (Thai Sub.)

ป้องกันโรคติดต่อ

คลิปให้ความรู้ โครงการรณค์ป้องกันไวรัสโควิด-19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สมุนไพร ,ฤทธิ์ร้อน, ฤทธิ์เย็น
26 ตุลาคม 2565

ช่วงโควิด คนไทยหันมาดูแลตัวกันมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สมุนไพร แต่ทั้งนี้การใช้สมุนไพรต้องทำด้วยความรู้ความเข้าใจ ให้เหมือน"มีไพรเป็นสมุน" ใช้สมุนไพรไทยให้มีคุณกับร่างกาย.. ต้องรู้จัก #ฤทธิ์ร้อน #ฤทธิ์เย็น ของสมุนไพร รวมถึงวิธีการกินที่ถูกต้อง คือการ #กินเพื่อเสริม #กินเพื่อสู้ และ #กินเพื่อซ่อม มาเข้าใจวิธีการใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัย ไปพร้อมกันจากคลิปนี้