ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

สื่อภาพออนไลน์ ใครบ้างอยากขอบคุณคนไทยไม่ให้เหล้า

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ ขอบคุณคนไทยที่ไม่ให้เหล้า 2565

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ปีใหม่ ,ฉลอง ,แอลกอฮอล์ , เหล้า, ของขวัญ ,ให้เหล้าเท่ากับแช่ง ,หัวใจ , ตับ , ไต
13 ธันวาคม 2565

- สมองอยากขอบคุณที่ไม่ทำให้เบลอ การดื่มเหล้าส่งผลโดยตรงกับสมองทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทำให้ขาดสติ การเสพติดรวมถึง ความจำ
- ตับอยากขอบคุณที่ไม่ทำให้แข็ง แอลกอฮอล์ส่งผลต่อตับโดยตรงเพราะจะเป็นจุดที่ได้รับสารพิษจากแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดการอักเสบ ส่งผลไปยังอาการตับแข็ง
- หัวใจอยากขอบคุณที่ไม่ต้องทำงานหนัก แอลกอฮอล์กระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดมากขึ้นและยังสร้างไขมันในเส้นเลือด