ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

สื่อภาพออนไลน์ เช็กระดับโจมตีจากเหล้า

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ ขอบคุณที่ไม่ให้เหล้า 2565

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ปีใหม่ ,ฉลอง ,แอลกอฮอล์ , เหล้า, ของขวัญ ,ให้เหล้าเท่ากับแช่ง ,หัวใจ , ตับ , ไต , สายตา
16 ธันวาคม 2565

เช็กระดับดาเมจที่เราอาจได้รับจากการดื่มฉลอง
◾️Peripheral Vision ความสามารถการมองกว้างลดลง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดความสามารถในการมองกว้าง ทำให้เราอาจมองไม่เห็นวัตถุจากด้านซ้ายและขวาของสายตา หากกำลังขับรถก็คล้ายการขับเข้าไปในอุโมงค์ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
◾️Binge drinking ดื่มแบบบินจ์ เสี่ยงตับอักเสบเฉียบพลัน คือการดื่มในปริมาณหนึ่ง ภายในช่วงเวลาอันสั้นประมาณ 2 ชั่วโมง เช่น เบียร์ประมาณ 5 กระป๋องในผู้ชาย ส่วนเบียร์ประมาณ 4 กระป๋องสำหรับผู้หญิง ทำให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมากกว่า 0.08 g/dl อย่างรวดเร็ว มีผลต่อระบบต่างๆ เช่น สมอง ความจำ สติ ความดันโลหิต หัวใจ เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบเฉียบพลัน และตับวายเฉียบพลันในโรคตับเรื้อรัง Acute-on-chronic liver failure ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูง
◾️Blackout อาการสูญเสียความจำช่วงสั้น ตั้งแต่ไม่กี่นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมง เกิดจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ต่อสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ที่ทำหน้าในการจัดเก็บข้อมูลจากความทรงจำระยะสั้น เข้าไปเก็บไว้ในระบบความทรงจำระยะยาว ทำให้สูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเอง อาจนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรง อุบัติเหตุ รวมถึงการฆ่าตัวตาย เกิดขึ้นได้ในนักดื่มทุกคน แม้จะดื่มนานๆ ครั้ง โดยเฉพาะนักดื่มหญิงจะมีความเสี่ยงต่ออาการนี้มากกว่าชาย
*ที่มา สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
**อ้างอิงจาก เอกสารวิชาการชุดแอลกอฮอล์และสมอง โดยนพ.ทักษพล ธรรมรังสี, ภญ.อรทัย วลีวงศ์, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา