ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

สื่อภาพออนไลน์ เลือกกระเช้าที่มีฉลาก

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ขอบคุณคนไทยที่ไม่ให้เหล้า 2565 

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ปีใหม่ ,ฉลอง ,แอลกอฮอล์ , เหล้า, ของขวัญ ,ให้เหล้าเท่ากับแช่ง ,กระเช้า
22 ธันวาคม 2565

ปีใหม่นี้ เลือกกระเช้าที่มีฉลาก ไม่พลาดได้ของหมดอายุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “ การแสดงฉลากของอาหารที่นำมาจัดรวมในภาชนะหรือเรื่องการจัดกระเช้าของขวัญ ” (14 ธันวาคม 2553) กำหนดให้สินค้าที่จัดรวมในกระเช้าต้องแสดงฉลาก โดยข้อความต้องเป็นภาษาไทยที่ชัดเจน อ่านง่าย ระบุชื่อประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการรวมทั้งราคา วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน
สินค้าในกระเช้ามีสัญลักษณ์ ทางเลือกสุขภาพ สินค้าที่มีสัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" จะมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น อ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือดฯลฯ
กระเช้าไม่มีเหล้า ดีต่อใจผู้ให้ ดีต่อสุขภาพผู้รับ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ระบุว่า ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจัดร่วมกับสินค้าอื่นเป็นของขวัญ เพราะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องจำหน่ายตามเวลาที่กฎหมายอนุญาต แต่กระเช้านั้นวางจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อสุขภาพ จึงไม่ควรให้กันในช่วงปีใหม่ ที่เป็นช่วงเวลาของการส่งต่อสิ่งดีๆให้แก่กัน