ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว ขอบคุณคนไทยที่ไม่ให้เหล้า 3 จอ 30 วินาที

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว โครงการรณรงค์ขอบคุณคนไทยที่ไม่ให้เหล้า 2565

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ปีใหม่ ,ฉลอง ,แอลกอฮอล์ , เหล้า, ของขวัญ ,ให้เหล้าเท่ากับแช่ง
1 ธันวาคม 2565

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว ขอบคุณคนไทยที่ไม่ให้เหล้า 3 จอ 30 วินาที