ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว ให้เหล้าเท่ากับแช่ง 30 วินาที 4:3

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว  โครงการรณรงค์ขอบคุณคนไทยที่ไม่ให้เหล้า 2565

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ปีใหม่ ,ฉลอง ,แอลกอฮอล์ , เหล้า, ของขวัญ ,ให้เหล้าเท่ากับแช่ง ,กระเช้า
1 ธันวาคม 2565

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว ให้เหล้าเท่ากับแช่ง 30 วินาที 4:3