งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

เหล้าทำลายมิตรภาพ_2

งดเหล้าเข้าพรรษา

โฆษณารณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ในหมู่เพื่อนฝูง อาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง เสียเพื่อน เสียมิตรภาพได้

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2554

ส่วนใหญ่การจัดงานสังสรรค์เกือบทุกแห่งจะมีแอลกอฮอล์มาเป็นส่วนหนึ่งอยู่เสมอ และถ้าสังเกตุบ่อยครั้งก็มักจะมีคนทะเลาะกัน เนื่องจากความเมา ทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น