ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

สื่อภาพออนไลน์ ทุกการเผาคือการสะสมของฝุ่น PM 2.5

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, PM2.5แก้ได้จากทุกคน, ฤดูกาล ,ภาค , เดือน, หน้ากาก , หน้ากากกันฝุ่น
31 มกราคม 2566

การ “เผาไหม้ “สาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 อาจไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเผาหรือก่อไฟ แต่ยังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากการคมนาคมขนส่ง ที่ก่อให้เกิด “การเผาไหม้” ของเครื่องยนต์ยานพาหนะต่าง ๆ “การเผาไหม้” ในภาคอุตสาหกรรม หรือ “การเผาในที่โล่ง” ล้วนแล้วแต่สร้างให้เกิดการสะสมของฝุ่น PM2.5
ทุกภาคส่วนสามารถช่วยกันได้ ด้วยการงดหรือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด “การเผาไหม้” ทุกประเภท เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเราทุกคน