เรื่องเพศคุยได้

สุขภาวะทางเพศ

คลิปให้ความรู้ ตกขาว ไม่ตกใจ ! 92 วินาที

เรื่องเพศคุยได้

คลิปให้ความรู้ โครงการรณรงค์คุยเรื่องเพศลดโอกาสพลาด 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : คุยเรื่องเพศลดโอกาสพลาด , คุยกับลูกเรื่องเพศ , ครอบครัว ,วัยรุ่น , ช่วยตัวเอง ,รับฟังไม่ตัดสิน , ตกขาว,วาระกลาง2566
13 มีนาคม 2566

เมื่อลูกถามแม่เรื่อง "ตกขาว"