งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

สื่อสนับสนุน รณรงค์เรื่องกิจกรรมทางกาย

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

สื่อสนับสนุน โครงการรรรงค์ HealthyStation

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : HealthyStation
17 มีนาคม 2566

แนวคิดงานออกแบบสื่อ 

ไลฟ์สไตล์ปัจจุบันที่เรามักเผลอทำอะไรบางอย่างเป็นเวลานานกับสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัว ล็อคเราอยู่ท่าทางเดิมๆ ทั้งจากการทำงาน เล่นเกม ช้อปปิ้ง เหมือนกับการติดอยู่ในกล่อง ที่เราถูกขังโดยไม่รู้ตัว
ดังนั้นเราจึงอยากให้ทุกคนทะลายกล่อง ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากกิจกรรมที่ทำอยู่ ออกมาขยับร่างกาย 30 นาที/วัน เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

แนวคิดสร้างสรรค์ โดย  

บริษัท มันเดย์ พีเพิล จำกัด

 Creative Team

  • พรรษพล ลิมปิศิริสันต์
  • วิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา
  • สิงห์ โพธิ์สุวรรณ
  • กันจนา พิทักษ์วสุกาญจน์
  • พริม ศักดิ์กำจร
  • ปริญญา ดำสุวรรณ
  • ธนวัฒน์ สร้อยสุวรรณ
  • ธิติ อังกูรเมธาวี
  • ณัฏฐ์ จินดากิตติกุล

ภาพโดย

  •  บริษัท ชุบชีวิต สตูดิโอ แบงคอก จำกัด