กินดีมีประโยชน์

สุขภาพกายใจ

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ ชินมือ (ลดปรุง) 15 วินาที (9:16)

กินดีมีประโยชน์

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์  โครงการรณรงค์ลดเค็ม ลดโรค 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ลดปรุง , ลดโซเดียม , ลดเค็มลดโรค , โซเดียม , โรคไต , โรคหัวใจ , ความดัน , เครื่องปรุง , น้ำปลา , ซอส
27 เมษายน 2566

ชวนนับดูใหม่…ถ้าปรุงเพิ่มมื้อละช้อน สุดท้ายโซเดียมสะสมไปปีละกี่ช้อน