บ้านปลอดบุหรี่

บุหรี่

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ บ้านปลอดบุหรี่ 45 วินาที (Thai Sub.)

บ้านปลอดบุหรี่

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ โครงการรณรงค์ บ้านปลอดบุหรี่ 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บุหรี่ทุกชนิดอันตราย ,วันงดสูบบุหรี่โลก ,เลิกบุหรี่โทรฟรี1600 , บ้านปลอดบุหรี่ , ดีที่สุดคือหยุดสูบ , บุหรี่ ,ครอบครัว , พ่อ ,สูบบุหรี่
22 พฤษภาคม 2566

เชื่อหรือไม่การสูบบุหรี่ภายในบ้าน ยังคงเป็นปัญหาใหญ่สุขภาวะของเด็กไทยและคนในบ้าน
ในปี 2565 มีตัวเลขรายงานว่าอัตราของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในบ้านมีสูงถึงกว่า 5 ล้านคนตาม
ข้อมูลอ้างอิง https://www.hfocus.org/content/2022/08/25832