ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

สื่อภาพออนไลน์ ยุงลายฆาตกรตัวร้ายใกล้คุณ

ป้องกันโรคติดต่อ

สื่อภาพออนไลน์ ไข้เลือดออก เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ยุง , ยุงลาย , เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย ,ลูกน้ำ ,ตัวโม่ง , ไข่ ,วาระกลาง2566
31 พฤษภาคม 2566

ยุง 1 ตัว ขยายพันธุ์ได้ 500 ตัว ตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 15,399 ราย