ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

สื่อภาพออนไลน์ ทำสิ่งที่ยุงเกียด

ป้องกันโรคติดต่อ

สื่อภาพออนไลน์ ไข้เลือดออก เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ยุง , ยุงลาย , เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย ,ลูกน้ำ ,ตัวโม่ง , ไข่ , กระถางต้นไม้ , รางน้ำ , ที่รองตู้กับข้าว , แกจันดอกไม้ , ปลูกต้นไม้ , เทียนหอม , บ่อบัว , ปลาหางนกยุง
31 พฤษภาคม 2566

ยุง 1 ตัว ขยายพันธุ์ได้ 500 ตัว ตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 15,399 ราย