หมวกกันน็อก

อุบัติเหตุ

สื่อสนับสนุน VTR TV ไม่ใส่หมวกกันน็อก ไม่รอด

หมวกกันน็อก

สื่อสนับสนุน VTR TVโครงการรณรงค์รณรงค์สวมหมวกกันน็อก 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : อุบัติเหตุ , Saveสมอง , สวมหมวกกันน็อกสมองไม่น็อก , สวมหมวก , หมวกกันน็อก , สมอง , ปลอดภัย
1 กรกฏาคม 2566

เพราะการไม่ใส่ #หมวกกันน็อก หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ศีรษะอาจเกิดการกระทบกระเทือน จนส่งผลเสียหายต่อจุดที่เปราะบางที่สุด นั่นคือ “สมอง”
แล้วคุณล่ะ.. คิดว่า สมอง เปราะบางเหมือนอะไร
สวมหมวกกันน็อก ป้องกันสมอง