งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ บาร์เทนเดอร์ 15 วินาที (Thai Sub.)

งดเหล้าเข้าพรรษา

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : งดเหล้าเข้าพรรษา , งดเหล้าลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม , มะเร็งเต้านม , แอลกอฮอล์ , ฮอร์โมน , เอสโตรเจน , ผู้หญิง , สุรา , บาร์เทนเดอร์
1 สิงหาคม 2566

ดื่มหมดแก้ว…อาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านม ในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้น แอลกอฮอล์จะไปรบกวนทำงานของร่างกายในระดับเซลล์และฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรโจนเป็นฮอร์โมนที่ มี ยู่ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เป็นฮอร์โมนสำคัญของผู้หญิง แต่หากมีมากเกินไปอาจเป็นอันตราย เมื่อแอลกอฮอล์ไปกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจในร่างกายและเพิ่มปริมาณมากเกิน จะไปเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม อยากเชิญชวนทุกเพศ ทุกวัยงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ใครที่กำลังหาตัวช่วยเลิกเหล้า สามารถโทร 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา