งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

สปอตวิทยุ เต้านม 30 วินาที

งดเหล้าเข้าพรรษา

สปอตวิทยุ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : งดเหล้าเข้าพรรษา , งดเหล้าลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม , เต้านม ,วัว , สุรา , เหล้า , ปาร์ตี้ ,,วาระกลาง2566
1 สิงหาคม 2566

ลองฟังก่อนดื่มแก้วถัดไป พี่วัวแวะมาเตือนสาวๆ ที่ดื่มแอลกอฮอล์ สสส. และภาคีเครือข่าย อยากชวนคนดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะผู้หญิง ตื่นตัวและระวังผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม เมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็น อะเซทัชดีไฮด์ (Acetaldehyde) ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานระดับเซลล์ ระดับฮอร์โมนได้ โดยในร่างกายคนเราจะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งมีมากในผู้หญิง และเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ควบคุมระบบการสืบพันธุ์ และลักษณะเด่นของผู้หญิง เมื่อเอสโตรเจนถูกระตุ้นจนมีปริมาณมากกว่าปกติ เพราะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพียงวันละแก้ว เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้