งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ เซนเซอร์ 15 วินาที (Eng Sub.)

งดเหล้าเข้าพรรษา

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : งดเหล้าเข้าพรรษา , งดเหล้าลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม , มะเร็งเต้านม , แอลกอฮอล์ , ฮอร์โมน , เอสโตรเจน , ผู้หญิง , สุรา , เซนเซอร์
9 สิงหาคม 2566

ทำไมหนังงดเหล้าเรื่องนี้ไม่เซ็นเซอร์แอลกอฮอล์
สสส. และภาคีเครือข่าย อยากชวนคนดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะผู้หญิงได้ ตื่นตัวและระวังผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม
เมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็น อะเซทัชดีไฮด์ (Acetaldehyde) ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานระดับเซลล์ ระดับฮอร์โมนได้ โดยในร่างกายคนเราจะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งมีมากในผู้หญิง และเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ควบคุมระบบการสืบพันธุ์ และลักษณะเด่นของผู้หญิง เมื่อเอสโตรเจนถูกระตุ้นจนมีปริมาณมากกว่าปกติ จะไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้
สามารถดูแหล่งที่มาข้อมูล ….