งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ บาร์เทนเดอร์ 15 วินาที 9:16

งดเหล้าเข้าพรรษา

โฆษณารณรงค์ทางออนไลน์ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : งดเหล้าเข้าพรรษา , งดเหล้าลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม , มะเร็งเต้านม , แอลกอฮอล์ , ฮอร์โมน , เอสโตรเจน , ผู้หญิง , สุรา , บาร์เทนเดอร์, เลิกเหล้า , เลิกเหล้าโทร1413
1 สิงหาคม 2566

แก้วนี้ มีส่วนผสมของวอดก้า…และมะเร็งเต้านม
ในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้น แอลกอฮอล์จะไปรบกวนการทำงานของร่างกายในระดับเซลล์และฮอร์โมน .ในส่วนของฮอร์โมนเอสโตรโจนเป็นฮอร์โมนที่มีอยู่ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ถึงแม้จะสำคัญสำหรับผู้หญิงแต่หากมีมากเกินไปอาจเป็นอันตราย
เมื่อแอลกอฮอล์ไปกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายและเพิ่มปริมาณมากเกิน จะไปเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม งดเหล้าลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม
อยากเชิญชวนทุกเพศ ทุกวัยงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ใครที่กำลังหาตัวช่วยเลิกเหล้า สามารถโทร 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา