งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

สื่อภาพออนไลน์ วิธีลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม

งดเหล้าเข้าพรรษา

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์งดเลห้าเข้าพรรษา 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : งดเหล้าเข้าพรรษา , งดเหล้าลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม , มะเร็งเต้านม , แอลกอฮอล์ , เข้าพรรษา , สายตี้ , ครอบครัว, ผู้หญิง , ฮอร์โมนเอสโตรเจน,วาระกลาง2566
11 สิงหาคม 2566

สาวๆสายตี้ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำมีอัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านม เพราะ เมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็น อะเซทัชดีไฮด์ (Acetaldehyde) ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานระดับเซลล์ ระดับฮอร์โมนได้ โดยในร่างกายคนเราจะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งมีมากในผู้หญิง และเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ควบคุมระบบการสืบพันธุ์ และลักษณะเด่นของผู้หญิง เมื่อเอสโตรเจนถูกระตุ้นจนมีปริมาณมากกว่าปกติ จะไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้
ด้วยเหตุนี้ การลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม จึงควรมีเวลาพักร่างกายจากแอลกอฮอล์ ลดความเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ เข้าพรรษานี้ลองงดเหล้ากันเถอะ และอย่าลืมออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับเพียงพอ และควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะ