งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

สื่อภาพออนไลน์ วิธีตรวจมะเร็งเต้า

งดเหล้าเข้าพรรษา

สื่อภาพออนไลน์ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : งดเหล้าเข้าพรรษา , งดเหล้าลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม , มะเร็งเต้านม , แอลกอฮอล์ , เข้าพรรษา , สายตี้ , ครอบครัว, ผู้หญิง , ฮอร์โมนเอสโตรเจน , วิธีตรวจมะเร็งเต้านม,วาระกลาง2566
21 สิงหาคม 2566

เนื่องจากการดื่มบ่อยๆ เป็นหนึ่งในปัจจัยเสริมต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิง ดังนั้นการลดหรือเลิกดื่ม รวมไปถึงการหมั่นออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก และไม่สูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงโรคอันตรายนี้ได้ นอกจากนี้ การตรวจเต้านมด้วยตัวเองเดือนละครั้ง ก็เป็นการเฝ้าระวังที่สำคัญเช่นกัน