งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

คลิปให้ความรู้ งดเหล้ากั๋นเต๊อะ

งดเหล้าเข้าพรรษา

คลิปให้ความรู้ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : งดเหล้าเข้าพรรษา , ภาคเหนือ , ผู้ใหญ่บ้านสมเพชร,วาระกลาง2566
24 สิงหาคม 2566

งดเหล้ากั๋นเต๊อะ เลิกเหล้าแล้วชุมชนดีขึ้นได้อย่างไร? ฟังจากปากผู้ใหญ่บ้านสมเพชร
อยากเชิญชวนทุกเพศ ทุกวัยงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ใครที่กำลังหาตัวช่วยเลิกเหล้า สามารถโทร 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา