งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

คลิปให้ความรู้ จุดเริ่มต้นของการงดเหล้าเข้าพรรษา

งดเหล้าเข้าพรรษา

คลิปให้ความรู้ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : งดเหล้าเข้าพรรษา , ภาคเหนือ,วาระกลาง2566
29 สิงหาคม 2566

“ภูมิใจที่เลิกได้” ฟังจากปากอดีตสายดื่มที่ตัดสินใจเลิกเหล้า