สามเหลี่ยมสมดุล

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

อินโฟกราฟิก เบาหวานในเด็ก

สามเหลี่ยมสมดุล

อินโฟกราฟิก โครงการรณรงค์สามเหลี่ยมสมดุล 2567

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เบาหวาน , น้ำหวาน , น้ำผลไม้ , น้ำอัดลม , เด็กอ้วน , เด็กไทย , เด็กสมดุลด้วยสามเหลี่ยมสมดุล , กินดี , นอนพอ , วิ่งเล่น , กินผัก
26 มกราคม 2567

ปัจจุบันพบว่าเด็กไทยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการที่พบเด็กที่มีภาวะอ้วนสูงขึ้น
มาเฝ้าระวังและป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็ก ด้วยการให้เด็กได้ #วิ่งเล่นกินดีนอนพอ
รู้วิธีสร้าง "สามเหลี่ยมสมดุล" ให้ลูก ได้ที่