พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย 15 วินาที 4:3

พิษภัยบุหรี่

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว วันงดสูบบุหรี่โลก 2567

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วันงดสูบบุหรี่โลก 2567 , บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย , บุหรี่ไฟฟ้า , บุหรี่ , ปอด , สุขภาพ
24 พฤษภาคม 2567

วันงดสูบบุหรี่โลก 2567 นี้ 
ปกป้องเยาวชน และคนในสังคมจากบุหรี่ไฟฟ้า
บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายทำลายปอดได้
ที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตราย หรืออันตรายน้อย แท้จริงแล้วในบุหรี่ไฟฟ้า มีสารอันตรายมากมาย 
- นิโคติน ทำให้เสพติด 
- สารหนูทำให้ระคายทางเดินหายใจ 
- แคดเมียม-ตะกั่ว เป็นสารก่อมะเร็ง และสารพิษอื่นๆ
เลิกบุหรี่ทุกชนิด โทร. ฟรี 1600
https://www.thailandquitline.or.th/site/
#วันงดสูบบุหรี่โลก #สสส.