ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง_2

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

เพื่อตอกย้ำแนวคิดการรณรงค์การดื่มเหล้า โดยสร้างทัศนคติว่าการที่เราชวนคนอื่นให้มาดื่มเหล้า ก็เท่ากับแช่งเขาเหมือนกัน

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2554

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ “ให้เหล้า=แช่ง”ที่ผ่านมามีแนวโน้มประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นของขวัญ เป็นการให้สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่น แต่ก็ยังมีผู้คนส่วนหนึ่งยังให้เหล้าเป็นของขวัญ จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง