กฏหมายไม่ดื่ม ไม่ขายแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

วัดเป็นสถานที่สร้างบุญรักษาศีล

กฏหมายไม่ดื่ม ไม่ขายแอลกอฮอล์

โฆษณารณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกฏหมายที่เกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล์

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

มาตรการทางกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่นักดื่ม และสถานที่ที่ห้ามดื่มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์