จัดเต็ม!! 5 ภาษา โปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด ดาวน์โหลด ฟรี!!

โรงงานหรือหน่วยงานใดสนใจสามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ (ขนาด A3) ทั้ง 5 ภาษานี้ ได้ฟรี ตาม Link และภาพด้านล่างนี้


          โรงงานเป็นอีกหนึ่งสถานประกอบการ ที่มีการรวมกลุ่มของพนักงานอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในสถานการณ์ โควิด-19 นี้ ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดทำสื่อความรู้แนะนำการปฏิบัติตนให้กับเพื่อนๆ ชาวโรงงงาน ซึ่งจัดทำถึง 5 ภาษา ทั้ง ภาษาไทย พม่า ลาว เขมร และอังกฤษ เพื่อสื่อสารและเข้าถึงเพื่อนๆ เราทุกคน  หากโรงงานหรือหน่วยงานใดสนใจสามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ (ขนาด A3) ทั้ง 5 ภาษานี้ ได้ฟรี ตาม Link และภาพด้านล่างนี้
ดาวน์โหลดโปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด 
ภาษาไทย : https://bit.ly/3cgovpp
ภาษาพม่า : https://bit.ly/2Nx8np7
ภาษาลาว : https://bit.ly/3cbBsRf
ภาษาเขมร :  https://bit.ly/39q4oDD
ภาษาอังกฤษ : https://bit.ly/3iSW16C

 


1,778
คัดลอก URL