รณรงค์คุยเรื่องเพศกับลูก แนะเครื่องมือช่วยให้พ่อแม่รู้วิธีการสื่อสาร

พบวัยรุ่นปรึกษาเรื่องเพศกับเพื่อน-เว็บไซต์มากที่สุด สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย รณรงค์คุยเรื่องเพศ เริ่มที่รับฟัง ไม่ตัดสิน เผย 6 เคล็ดลับ แนะพ่อแม่-ผู้ปกครอง เปิดใจเรื่องเพศกับลูก ชวนใช้เว็บไซต์ “คุยเรื่องเพศ.com” ตัวช่วยสื่อสาร วิธีรับมือแก้ปัญหา


        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัวมินิซีรีส์ “Sex Talk” และเว็บไซต์ “คุยเรื่องเพศ.com” เป็นเครื่องมือให้ความรู้เรื่องเพศกับลูก น.ส.สุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. กล่าวว่า แม้สถานการณ์ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นจะมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา หลังพบอัตราการคลอดของหญิงอายุ 10-19 ปี ลดลง 1-3 เท่า แต่ สสส. สำรวจในโซเชียลมีเดียเรื่องการคุยเรื่องเพศ ในกลุ่มตัวอย่างเยาวชนอายุ 12 – 20 ปี ระหว่างวันที่ 14 – 28 ก.พ. 2565 พบเยาวชนส่วนใหญ่ ไม่กล้าคุยกับพ่อแม่เรื่องเพศ เลือกคุยกับเพื่อนมากที่สุด ที่น่าสนใจคือผู้ชายอยากคุยกับพ่อแม่เรื่องเพศมากที่สุด และพบว่าสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์ เว็บบอร์ด ถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลเรื่องเพศสัมพันธ์และเพศทางเลือก เมื่อสำรวจความรู้สึกที่ต้องคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ 27.55% คุยได้เป็นเรื่องปกติในครอบครัว 23.74% อยากคุยแต่ยังไม่กล้า 18.82% ไม่กล้าคุยและคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่เข้าใจ 12.08% รู้สึกอึดอัด ถ้าต้องคุย 9.64% ไม่คุย เพราะรู้สึกไม่จำเป็นต้องคุยเรื่องนี้กับพ่อแม่ และ 8.17% ไม่กล้าคุย กลัวโดนว่า สะท้อนให้เห็นว่าการมีเครื่องมือที่ช่วยให้พ่อแม่ รู้วิธีการสื่อสารเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญ

        น.ส.สุพัฒนุช กล่าวต่อว่า สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย รณรงค์ชวนพ่อแม่คุยกับลูกเรื่องเพศมาต่อเนื่อง ปัจจุบันสิ่งที่เปลี่ยนไปคือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมเริ่มเปิดใจและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น และหากมองถึงปลายทางที่ สสส. อยากแก้ปัญหาเรื่องการท้องก่อนวัยอันควร หรือปัญหาต่างๆ จุดเริ่มต้นสำคัญคือการมีความรู้ความเข้าใจของตัวเด็กในทุกวัย เพราะเพศศึกษาไม่ใช่แค่การมีเซ็กซ์ที่ปลอดภัย (Safe Sex) แต่หมายถึงในทุกช่วงวัยจะต้องเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา (Sex Education) ในมิติที่ต่างกันไป เช่น การดูแลสุขอนามัย การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การรู้และเข้าใจสิทธิทางเพศ ซึ่งปัจจุบัน สสส. มีเว็บไซต์ www.คุยเรื่องเพศ.com   ที่รวบรวมข้อมูลวิธีพูดคุยเรื่องเพศกับลูกแต่ละช่วงวัยให้ศึกษา เช่น บทความให้ความรู้เรื่องเพศมิติต่างๆ เว็บบอร์ดสำหรับกลุ่มพ่อแม่และกลุ่มลูก ที่เปิดพื้นที่ให้แชร์ความคิดเห็น แบบทดสอบให้ประเมินความพร้อมคุยกับลูกเรื่องเพศ รวมถึงรวมคู่มือ โปสเตอร์ และวิดีโอต่างๆ ที่จะนำไปเป็นแนวทางการสื่อสารกับลูก เพื่อลดโอกาสพลาดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

         “ปีนี้ สสส. ชวนติดตามมินิซีรีส์ “คุยเรื่องเพศ ลดโอกาส” (https://youtube.com/playlist?list=PL3T8J6iBGU4MxzRinSvjjUXKkyQpix1DW ) ที่จะบอกเคล็ดลับดีๆ ให้พ่อแม่รู้วิธีคุยกับลูกเรื่องเพศ 6 เคล็ดลับ คือ รับฟังไม่ตัดสิน สอนผ่านการตั้งคำถาม ชื่นชมความคิดที่ดี เสริมข้อมูลที่เป็นประโยชน์  เชื่อมั่นและเคารพในตัวลูก เป็นที่พึ่งเมื่อเกิดปัญหา ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ว่าพ่อแม่ต้องมีวิธีจัดการอย่างไรเมื่อลูกมาคุยเรื่องเพศเพื่อทำให้เห็นมุมมองของลูกมากขึ้น การรณรงค์นี้ สสส. ต้องการสะท้อนสังคมว่า เด็กทุกคนสามารถตัดสินใจเองได้ แต่อย่างน้อยเขาต้องการคนที่เชื่อมั่นในตัวเขา สามารถให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และมีความมั่นใจเพียงพอว่า มีคนพร้อมเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเขา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสที่ทำให้บรรยากาศการพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวเป็นไปในทิศทางที่ดี” น.ส.สุพัฒนุช กล่าว


คัดลอก URL