แบ่งปันแรงบันดาลใจ

คุณจะช่วยเหลือผู้ดื่มได้อย่างไร

9 เมษายน 2558

การพบว่าคนในครอบครัว หรือคนที่เรารักติดสุราเป็นสิ่งที่ทรมานใจ หลายคนอยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือ แต่ก็ถูกผู้ดื่มปฏิเสธกลับมา อีกทั้งผู้ดื่มยังแสดงท่าทีไม่สนใจหรือใส่ใจในความพยายามที่จะช่วยเหลือของเรา แต่กลับผลักใสความหวังดีของเราและต่อต้าน จึงเป็นสาเหตุที่หลายคนก็อาจไม่กล้าที่จะพูดคุยในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในผู้ดื่มหลายคน ภายนอกอาจแสดงออกเหมือนว่าไม่สนใจ หรือใส่ใจแต่จริงๆแล้ว เขาอาจเคยหรือได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว หรืออยากที่จะหยุดดื่ม แต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร ดังนั้น คนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดเช่นคุณ ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ ที่มา: http://www.1413.in.th/content-view-89.htm#sthash.aRT4OS82.dpuf

  • Ohnae Jung
    ดีมากเลยค่ะ

  • Amie Love Sixtie
    อยากให้รณรงค์ให้กำลังใจผู้ที่ดื่ม

  • l3luepanda นามสกุล...
    น่าสนใจดีค่ะ สนับสนุนๆๆ