NCDs Reality เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality จากอาสาสมัครผู้มีความเสี่ยงต่อโรค NCDs ทั้ง 6 คน

ออกอากาศวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 22:10 น.


ขบวนการไร้พุง

รายการเรียลลิตี้ปฏิบัติภารกิจพิชิตพุง เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีอาสาไร้พุงมาร่วมสร้างประสบการณ์ในการลดน้ำหนักและรอบพุง ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลัก 3อ. ซึ่งได้แก่ อ.อารมณ์ดี อ.อาหารเหมาะสม และ อ. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มาเปลี่ยนมุมมอง และวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างร่างกายที่สดใสแข็งแรงกันเถอะ

ออกอากาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:40 น.


พลเมืองเด็ก

พลเมืองเด็ก

ออกอากาศวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 15:10 น.


คู่หูทดลองวิทย์

พี่โยกเยกและน้องแพททริคจะมาชวนน้องๆ ร่วมทดลองวิทยาศาสตร์สุดสนุก ที่สามารถทดลองเองได้ง่ายๆ รวมทั้งการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ที่อาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย ....มาร่วมทดลองไปพร้อมๆ กับพวกเรา แล้วจะรู้ว่าวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด

ออกอากาศวันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 07:20 น.


ยังแจ๋ว

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัยที่หัวใจ...ยังแจ๋ว ผู้ไม่เคยแคร์กับคำว่าแก่... ไม่ยอมแพ้ให้กับสังขาร ไม่สนใจตัวเลขของอายุ ยึดคติ "เพราะทุกวันนี้ยังมีคุณค่า"

ออกอากาศวันที่ 02 ธันวาคม 2558 เวลา 07:09 น.