The Firm องค์กรซ่อนอ้วน 2

The Firm องค์กรซ่อนอ้วน 2

ออกอากาศวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 19:00 น.


The Firm องค์กรซ่อนอ้วน

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว พร้อมเป็นบริษัทต้นแบบ ที่จะเปลี่ยนแปลงพนักงานทั้งองค์กรให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากพนักงานอาสาสมัคร 5 คนที่มีปัญหาทางสุขภาพที่แตกต่างกันไป มาร่วมกันให้กำลังใจพวกเขากันว่าจะเดินทางไปถึงเป้าหมายหรือไม่

ออกอากาศวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09:10 น.


อโรคาเรียลลิตี้ตลาดนัดสุขภาพ

รายการวาไรตี้เพื่อสุขภาพที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใกล้ตัว พร้อมกับเหล่าดารานักแสดงที่จะมาสร้างความสนุกสนานไปกับเกมการแข่งขั นทายปัญหาสุขภาพ และได้รู้จักกับนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่

ออกอากาศวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 21:16 น.


ซอยสุขา

การ์ตูน Animation สอดแทรกแง่คิดดีๆ สำหรับทุกคนในครอบครัว ที่บอกเล่าเรื่องราวการสร้างความสุขให้เกิดขึ้น โดยเริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วยการปรับมุมมอง และเปลี่ยนความคิดในการมองโลกเสียใหม่ ให้ทุกสิ่งรอบตัวเป็น "เครื่องมือสร้างสุข" ของเรา

ออกอากาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:59 น.


สิทธิสร้างสุข

สกู๊ปสั้นสาระดีที่จะทำให้ทราบถึงสิทธิของคนพิการ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม

ออกอากาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 21:54 น.