Bicycle Diary

บันทึกเรื่องราวการเดินทางบนพาหนะ 2 ล้อของผู้คนหลากหลาย ที่พิสูจน์ให้เห็นว่า จักรยานเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้จริงๆ ทั้งคนที่เปลี่ยนจากขับรถมาปั่นจักรยานไปทำงาน คนป่วยโรคมะเร็งที่ปั่นจักรยานจนแข็งแรง กลุ่มคนที่รักการปั่นจักรยานตอนกลางคืน หรือแม้กระทั่งคนที่ใช้จักรยานมาประกอบอาชีพต่างๆ .....รับรองว่าคุณจะต้องหลงเสน่ห์จักรยานมากขึ้นอีกเท่าตัว และอยากจะลุกขึ้นมาร่วมแก็งค์ปั่นจักรยานกับพวกเขาอย่างแน่นอน

ออกอากาศวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 07:45 น.


Fat Fact ความจริงรอบพุง

พบกับความรู้และข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหาร การดำเนินชีวิตประจำวันของเราที่ส่งผลให้พุงขยายขึ้น และกลายเป็นที่สะสมไขมันอันน่าเกลียด แล้วคุณจะรู้ว่ารอบเอวสำคัญกับสุขภาพของคุณขนาดไหน

ออกอากาศวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 19:25 น.


แผ่นดินไท

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำด้วยระบบทุนนิยม

ออกอากาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20:14 น.


เมืองใจดี

เรียลลิตี้โชว์ที่พร้อมอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อผสานความแตกต่างที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคม ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนชรา และคนพิการ ให้ได้ใช้ชีวิตด้วยความเท่าเทียมกันอย่างมีความสุข ภายใต้แนวคคิด "universal design" หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งทวล

ออกอากาศวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 18:05 น.


เรื่องบันดาลใจ

รายการเรื่องบันดาลใจ

ออกอากาศวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 17:20 น.