ควันบุหรี่มือสอง

บุหรี่

ทุกๆที่ปลอดบุหรี่

ควันบุหรี่มือสอง

โฆษณาเพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องพื้นที่ในการควบคุมการสูบบุหรี่

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2550

ภาครัฐมีการออกประกาศกำหนดให้สถานที่ต่างๆ เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยประกาศดังกล่าวจะแบ่งสถานที่เป็น 2 ลักษณะ คือ สถานที่ที่ห้ามมีการสูบบุหรี่ทั้งหมด และสถานที่ที่สามารถสูบบุหรี่ได้แต่ต้องจำกัดบริเวณ และมีป้ายแจ้งชัดเจน ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย