ตั้งสติ...ก่อนสตาร์ต

อุบัติเหตุ

ขับไม่ซิ่ง_4

ตั้งสติ...ก่อนสตาร์ต

โครงการรณรงค์ ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการใช้ทาง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : อุบัติเหตุ , ตั้งสติก่อนสตาร์ต
1 มกราคม 2550

อุบัติเหตุประการสำคัญ คือ เกิดจากคน และต่อไปก็คือ เกิดจากรถบกพร่อง เพราะฉะนั้น ผู้ขับขี่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถ / อย่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนหรือระหว่างการขับขี่โดยเด็ดขาด อย่าดื่มหรือเสพของมึนเมาทุกชนิด เพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการขับรถด้วยความเร็วสูง ขาดความระมัดระวัง ขาดสมาธิ หรือง่วง และควรรักษาอารมณ์ฉุนเฉียว ขาดสติได้ง่าย และก่อนออกรถ อย่าลืมเปิดไฟ ใส่หมวก คาดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้ง