ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชุมชน สังคม

เชียงใหม่เอี่ยม 99 วัน_2

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

สสส. ริเริ่มขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในรูปแบบใหม่ คือ การบูรณาการงานในพื้นที่ ด้วยพลังของความร่วมมือจากทุกคน พื้นที่ทดลองคือ จ.เชียงใหม่

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2553

“ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม” ปฏิบัติการสร้างการเปลี่ยนแปลง 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การร่วมลดปริมาณขยะให้ได้ 30%, การสร้างพฤติกรรมใหม่ในการร่วมลดการปล่อยน้ำเสียลงคลอง และสร้างพลังการบริโภคอาหารอินทรีย์ เกิดแหล่งการเข้าถึงได้ 99 แห่ง เพื่อคนเชียงใหม่ทุกคน